2021.10.08

Szkic walutowy 2021-10-08

Korekta zysków PLN. W centrum uwagi rynek pracy USA.

Wczorajsze wystąpienie A. Glapińskiego dało impuls do odbicia kursów walut i częściowej utraty zysków złotego, które pojawiły się po podwyżce stóp procentowych. Prezes NBP dał do zrozumienia, że zacieśnienie polityki pieniężnej w skali większej niż się spodziewano i przeprowadzone wcześniej było swego rodzaju ucieczką do przodu. Rada będzie się teraz chciała przyjrzeć jej efektom, więc najpewniej w tym roku stóp już nie podwyższy. A. Glapiński zasugerował, że następny ruch być może przeprowadzi już RPP w nowym składzie, czyli dopiero w marcu 2022 r., kiedy poznamy również pierwszą w nowym roku projekcję inflacyjną.

Złoty oddał większość zysków z środy. Do pewnego stopnia zaszkodzić mu mógł również wyrok TK ws. nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem europejskim w zakresie, w którym organa UE działają poza traktatami. Takie orzeczenie było jednak spodziewane, a rynek miał okazję już wcześniej zdyskontować ten czynnik. Nadal uważamy, że na bazie środowych wydarzeń i czynników globalnych złoty ma szanse na ponowne wzmocnienie w dalszej części miesiąca.