Zarząd

Krzysztof Tomczyński, Prezes Zarządu

Wiceprezes Domu Maklerskiego AFS Sp. z o.o. oraz Prezes DomWaluty.pl Sp. z o.o. Od 2005 do 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Advanced Financial Solutions Sp. z o.o.. W latach 2000-2005 pracował na stanowisku Senior Corporate Dealer w Citibank Handlowy S.A.. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył studia na kierunkach Finanse i Bankowość oraz MISI.