2019.07.17

Szkic walutowy 2019-07-17

Dane z gospodarki w opozycji do planów Fed

Dobre dane z amerykańskiej gospodarki, zmniejszając szansę na głębsze obniżki stóp procentowych Fed w tym roku, wsparły we wtorek dolara, co pogorszyło notowania złotego, który stracił wyraźnie do amerykańskiej waluty. Kilku przedstawicieli Fed odniosło się do kwestii polityki pieniężnej. Z ich wypowiedzi rysuje się obraz raczej nie tego, czy podnosić stopy w USA, ale w jakiej skali.

Departament Handlu podał, że sprzedaż detaliczna wzrosła solidnie w czerwcu, drugi miesiąc z rzędu, podczas gdy analitycy oczekiwali jedynie symbolicznej poprawy. Solidne zwyżki odnotowała większość kluczowych kategorii, w tym dobra trwałe (np. samochody). Ale także sprzedaż z wyłączeniem najbardziej tych wrażliwych (auta, paliwa, materiały budowlane, żywność) wyraźnie podskoczyła (o 0,7 proc. m/m) wskazując na podtrzymanie wysokiej kontrybucji konsumpcji w tworzenie PKB w Stanach Zjednoczonych w II kw., rekompensującej, widoczny w danych z I kw., niższy wkład inwestycji. Wydatki gospodarstw domowych wspierają: dobra sytuacja na rynku pracy oraz stabilny wzrost wynagrodzeń. Silny popyt wewnętrzny daje wsparcie gospodarce w okresie niepewności wywołanej wojną celną z Chinami oraz pogorszeniem koniunktury u głównych partnerów handlowych USA. Z kolei Rezerwa Federalna podała, że produkcja przemysłowa nie zmieniła się w czerwcu po solidnym wzroście w maju. Oczekiwano nieznacznie wyższego wyniku. Wykorzystanie mocy wytwórczych spadła do 77,9 proc. (wyrównanie wyniku z kwietnia, najgorszego od lutego 2018 r.).

Opublikowane dane nie wpłynęły istotnie na zmianę oczekiwań co do planowanej na 31 lipca obniżki stóp procentowych Fed. Jednak łącznie z ubiegłotygodniowymi raportami o inflacji CPI i PPI oraz wcześniejszymi o stworzonych miejscach pracy, blokują zasadność cięcia o więcej niż 25 pkt bazowych, a do końca roku w sumie o 50 pkt. Przy czym, ta druga obniżka (już w IV kw.) też na tę chwilę nie jest bynajmniej przesądzona. Rynek zachowuje się więc obecnie tak, jak zakładaliśmy, tj. koryguje nadmiernie rozbudzone oczekiwania na redukcję oprocentowania w USA. W ko