2021.09.07

Szkic walutowy 2021-09-07

Prezes NBP oddala wizję podwyżki stóp

Pod nieobecność inwestorów ze Stanów Zjednoczonych (święto pracy) krajowy rynek walutowy pozostawał wczoraj pod wpływem informacji lokalnych. Wśród nich wyróżnił się wywiad prezesa NBP A. Glapińskiego dla PAP. Jego wydźwięk stoi w wyraźnej sprzeczności z oczekiwaniami podwyżek stóp procentowych NBP przed końcem roku, które pojawiły się po publikacji ostatnich danych o CPI i PKB z Polski. Glapiński stwierdził w nim, m.in., że „nie warto dziś spekulować o możliwym tempie podwyżek lub jakimś docelowym poziomie stóp, a tym bardziej o jakiejś ich normalizacji”. I argumentował: „podwyższony obecnie roczny wskaźnik inflacji, który utrzyma się jeszcze jakiś czas, jest w bardzo dużym stopniu wynikiem przeszłych zdarzeń, a zatem jest już w zasadzie dany oraz (…) „niezależny od krajowej polityki pieniężnej.”

Dodaje przy tym, powołując się na słowa prezesa Fed J. Powella, iż „podwyższona inflacja będzie miała najprawdopodobniej przejściowy charakter i wobec tego nie wymaga w tym momencie reakcji, a przedwczesne zacieśnienie mogłoby być dużym błędem, szczególnie w warunkach nasilenia się kolejnej fali pandemii”. W odniesieniu do dynamiki wzrostu cen w Polsce A. Glapiński stwierdza, że „inflacja będzie się obniżać w przyszłym roku, choć dzisiaj trudno powiedzieć, czy samoistnie powróci do celu. Jeśli nie, to mamy czas na adekwatną reakcję bez ponoszenia zbyt dużych kosztów. Jeśli natomiast pandemia zaburzy ożywienie, to wówczas przedwczesna reakcja polityki pieniężnej byłaby dla polskiej gospodarki bardzo kosztowna. Mam nadzieję, że dostatecznie tłumaczy to dlaczego – podobnie jak wiele innych banków centralnych krajów rozwiniętych – ostrożnie podchodzimy do kwestii wycofania akomodacji monetarnej”, podsumował prezes NBP.