2021.02.18

Szkic walutowy 2021-02-18

Gospodarka USA na pełnych obrotach

Opublikowane wczoraj dane z amerykańskiej gospodarki za styczeń znacząco in plus odbiegały od mediany oczekiwań ekonomistów, w szczególności co do skali popytu konsumpcyjnego (sprzedaż detaliczna) oraz presji kosztowej producentów (inflacja PPI). W porównaniu do stycznia 2020 r. obroty w sklepach i sieciach handlowych podskoczyły aż o 7,4 proc., a koszty produkcji (z wyłączeniem energii i żywności) zwiększyły się o 2,0 proc. W pierwszym przypadku to najwyższa wartość od listopada 2011 r., w drugim od września 2019 r. Także produkcja przemysłowa wzrosła wyraźnie w minionym miesiącu, czym zaskoczyła ekonomistów, choć w skali mniejszej niż przy okazji wcześniej omawianych kategorii. Gospodarka USA, napędzana pieniędzmi dostarczonymi przez bank centralny i rząd, wchodzi na wysokie obroty. Obawy dotyczące przegrzania, co w pewnym stopniu dyskontuje od tygodni rynek długu, jest jak najbardziej uzasadnione.

Publikacje wyraźnie wsparły notowania amerykańskiej waluty. Nie pozwolą one bowiem w przyszłości bankowi centralnemu bez reakcji przyglądać się podobnym raportom. Fed będzie musiał zaostrzyć ton, a to będzie zwiększać oczekiwania na podwyżki stóp procentowych. Rosnące oprocentowanie waluty USA będzie poprawiać jej pozycję względem większości płynnych walut. Stanie się to, naszym zdaniem, ważnym czynnikiem kształtowanie jego ceny przez większość 2021 r.