2020.08.27

Szkic walutowy 2020-08-27

Czy Powell ogłosi zmianę reżimu inflacyjnego?

Wydarzeniem dnia jest dziś popołudniowe (o godz. 15.10) wystąpienie publiczne prezesa Rezerwy Federalnej J. Powella w ramach sympozjum banków centralnych, które rokrocznie odbywało się w amerykańskim Jackson Hole, a w tym roku przebiegać będzie zdalnie. W powszechnym mniemaniu w swojej prezentacji Powell nakreśli dziś kierunki polityki pieniężnej Fed na najbliższe lata, w trudnym momencie kryzysu po pandemii koronawirusa i gdy większość tradycyjnych (stopy procentowe), ale i w dużej mierze niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej (łagodzenie ilościowe) albo została wyczerpana albo przestała w pożądany sposób oddziaływać na aktywność gospodarczą.

Rynek spodziewa się, że Fed zacznie wkrótce stosować reżim celu inflacyjnego, który nie będzie sztywnym poziomem, na jakim bank chciałby widzieć dany miernik inflacji (w przypadku Fed bazowy, PCE), lecz dążył będzie do utrzymywania cen średnio przez dłuższy okres przy danej wartości czy wręcz przedziale. W praktyce oznacza to przyzwolenie na znacznie wyższe kształtowanie się inflacji w kolejnych latach bez reakcji ze strony polityki pieniężnej (podwyżek stóp), by zrekompensować niskie dynamiki obserwowane w ostatniej dekadzie.

Podstawową obawą jest to, że ponieważ dotychczasowe problemy w przywróceniu wyższej ścieżki inflacji mają trwały, strukturalny charakter, pomimo zmiany reżimu nadal może być trudno uzyskać stabilnie wyższe wskaźniki CPI. To z kolei może oznaczać, że rynek z czasem w ogóle przestanie obawiać się podwyżek stóp procentowych, a co za tym idzie jeszcze mocniej obniży koszt ryzyka i jego uwzględniania w cenach aktywów. Z dyskontowaniem takiego zjawiska mamy właśnie do czynienia na rynkach finansowych na przestrzeni ostatnich 2-3 miesięcy.