2020.05.25

Szkic walutowy 2020-05-25

  • Polska: Sprzedaż detaliczna spadła w IV o 22,6% r/r wobec spadku o 7,1% w III. Oczekiwano -16,9%. Miesiąc do miesiąca sprzedaż obniżyła się o 13,1%.
  • Polska: Produkcja budowlano-montażowa spadła w IV o 0,9% r/r po wzroście o 3,7% w III i medianie prognoz na -1,0%.
  • Niemcy: PKB w I kw. spadł, wg zrewidowanych danych, o 1,9% r/r wobec wzrostu o 0,2% kwartał wcześniej. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem. Kwartał do kwartału PKB obniżył się o 2,2% po -0,2% w IV kw., a zatem gospodarka jest w technicznej recesji.