2020.05.21

Szkic walutowy 2020-05-21

 

Stabilny handel, utrzymują się lepsze nastroje

W sprawozdaniu z posiedzenia Rezerwy Federalnej (minutes), które odbyło się pod koniec kwietnia Fed ponownie podkreślił zobowiązanie do utrzymania stóp procentowych na poziomie bliskim zera do czasu, gdy bankierzy uzyskają pewność, że gospodarka USA wraca do normy. Członkowie Fed zgodzili się, że będą tak korzystać z dostępnych narzędzi, by maksymalnie wspierać gospodarkę. W dokumencie napisano, że podjęte w ostatnim czasie działania były niezbędne do zmniejszenia ryzyka pogorszenia się perspektyw gospodarczych. Jednak w związku z tym, że wielu członków Fed widziało „znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych fal epidemii w bliskiej lub średniej perspektywie czasowej”, w protokole zasygnalizowano możliwość wykorzystania przez bank nadzwyczajnych środków w celu wsparcia gospodarki. Podczas ostatniego posiedzenia Fed pozostawił stopy procentowe w okolicach zera i powtórzył, że zrobi wszystko, co trzeba, by wesprzeć gospodarkę, dodając, iż trwająca pandemia nie tylko wpłynie na spowolnienie gospodarki w krótkim terminie, ale stanowi znaczące zagrożenie dla koniunktury w średnim okresie.

W reakcji na publikację dolar lekko zyskał na wartości, a nastroje na rynkach nieco się pogorszyły. Sentyment globalny jest jednak nadal lepszy niż jeszcze tydzień temu. Na parkietach w Azji dziś bez wyraźnej tendencji w całym regionie. Część indeksów w górę, część w dół, ale blisko zera. Rynek obligacji stabilny. Złoty utrzymuje zyski wypracowane od początku tygodnia. Dzisiejsza sesja obfitować będzie w szereg danych i publikacji. Najważniejsze z nich to wstępne odczyty indeksów PMI dla przemysłu i usług ze strefy euro i USA.