2020.01.29

Szkic walutowy 2020-01-29

Odwrócenie krzywej przed posiedzeniem Fed

Nastroje na światowych rynkach finansowych we wtorek nieco się poprawiły, ale jest to raczej chwilowe, korekcyjne odbicie po silnej przecenie z początku tygodnia. W Bawarii odnotowano trzy kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. To osoby z najbliższego otoczenia pierwszego pacjenta.

Amerykańska krzywa rentowności ponownie się odwróciła. Po okresie przebywania przez ostatnie 8 tygodniu powyżej poziomu 0 proc., różnica między dochodowością obligacji 5- i 2-letnich jest ponownie ujemna. Wcześniej, latem przez pełne 3 miesiące spread rentowność tych obligacji także miał niestandardowe – historycznie zapowiadające recesję – wartości. A to wszystko dzieje się po przeprowadzonych w 2019 r. obniżkach stóp procentowych Fed. Nie jest to dobry sygnał dla amerykańskiej gospodarki w średnim terminie.

Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszej sesji jest wieczorne posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, na którym zapadną decyzje w sprawie przyszłości polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Rynek nie oczekuje zmiany stóp procentowych. Bank centralny będzie miał okazję ustosunkować się do ostatnich wydarzeń globalnych (epidemia) pod kątem ich wpływu na światową koniunkturę oraz nieco słabszych danych z gospodarki. Po posiedzeniu odbędzie się konferencja prasowa szefa Fed J. Powella. Wzrost notowań dolara, jaki nastąpił m.in. w następstwie ubiegłotygodniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego nie służy przywróceniu inflacji do celu 2 proc. (na bazowym wskaźniku PCE), co może skłaniać władze banku do słownych interwencji przeciwko lokalnej walucie. Wpisywałoby się to w scenariusz odreagowania dolara na przełomie miesiąca z odbiciem kursu EURUSD od psychologicznej bariery 1,10.