2019.11.28

Szkic walutowy 2019-11-28

Gospodarka USA nadal mocno. Słabsze perspektywy.

Zaskakująco mocne dane z amerykańskiej gospodarki pchnęły dolara w górę przed Świętem Dziękczynienia. Kurs EURUSD poważnie przetestował poziom 1,10 wyrównując poprzednie dołki z 1. poł. miesiąca. Na Wall Street kolejne rekordy indeksów.

Tempo wzrostu PKB w III kw. okazało się silniejsze niż wynikało ze wstępnego szacunku i oczekiwań rynku. Wzrost gospodarczy przyspieszył do 2,1 proc. w ujęciu anualizowanym w porównaniu do 2,0 proc. odnotowanych w II kw. Lepszy odczyt to zasługa wzrostu zapasów oraz niższej dynamiki spadku inwestycji. Odpowiadająca za ponad 2/3 amerykańskiego PKB konsumpcja zgodnie z oczekiwaniami zwolniła do 2,9 proc. z 4,7 proc. w II kw., czyli tak jak Departament Handlu szacował w październiku. Nakłady inwestycyjne firm zmniejszyły się o 2,7 proc. an. przy szacunkach spadku o 3,0 proc. Wartość zapasów to 79,8 mld USD, czyli o prawie 10 mld USD więcej niż mówiły wstępne wyliczenia.

Obok dość spóźnionych w relacji do bieżącej koniunktury wyników gospodarki widocznych w danych PKB, znacznie lepiej także odczyty pokazujące aktualną kondycję oraz krótkoterminowe perspektywy największej gospodarki świata. (W średnim terminie, tj. 2020 spodziewamy się niezmiennie słabnięcia wzrostu PKB). Zamówienia na dobra trwałe wzrosły w październiku o 0,6 proc. m/m, zarówno w ujęciu ogółem jak i z wyłączeniem wrażliwych na wahania środków transportu, choć spodziewano się, odpowiednio, stabilizacji i spadku o 0,8 proc. Nisko także wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (213 tys. przy prognozie 221 tys.), które spadły w porównaniu do poprzedniego tygodnia o 15 tys.

W danych o wydatkach i dochodach konsumentów mniej rewelacji. Te pierwsze wzrosły w tempie zgodnym z oczekiwaniami, drugie nie uległy zmianie, choć prognozowano ich wzrost. Bazowy wskaźnik cen oparty o wydatki gospodarstw domowych (PCE) spadł w październiku do 1,7 proc. r/r z 1,8 proc. Fed stara się utrzymywać jego dynamikę przy poziomie 2 proc.