2019.04.19

Szkic walutowy 2019-04-19

Dane z gospodarki szkodzą EUR, wspierają USD

Nie najlepsze dane ze strefy euro przy nadal korzystnych odczytach z gospodarki USA, pchnęły w czwartek euro na słabszą stronę w relacji do dolara. W ślad za nim osłabił się również złoty. To zgodna z założeniami ewolucja zmian na rynku, która w kolejnych dniach ma szansę przekształcić się w trwalszą tendencję. Spodziewamy się, że na przestrzeni następnych tygodni polska waluta będzie dalej tracić na wartości.

Według wstępnych danych, w kwietniu indeksy PMI w krajach strefy euro tylko nieznacznie odbiły, jeśli chodzi o przemysł, i spadły w sektorze usług. Spodziewano się lepszych rezultatów. W Niemczech przemysłowy PMI po raz trzeci z rzędu znajdował się poniżej bariery 50 pkt oddzielającej rozwój od spadku aktywności w branży (44,5 pkt). Dla usług lekko odbił (55,6 pkt). W strefie euro w usługach dynamika poprawy sytuacji obniżyła się (52,5 pkt), w przemyśle po raz kolejny odnotowano spadek aktywności (47,8 pkt). Dane wskazują na powolne wychodzenie gospodarki ze spowolnienia, pomimo korzystnych informacji napływających z Chin i USA.

W Stanach Zjednoczonych w marcu sprzedaż detaliczna wyraźnie odbiła po słabym, wypaczonym zamknięciem rządu, wyniku w lutym. Dane podtrzymują opinię o korzystnej kondycji największej gospodarki świata na początku 2019 r. i dobrych perspektywach na kolejne miesiące. Publikacja wspiera pozycję dolara na rynkach. Taka sytuacja będzie utrzymywać się przez kolejne kilka, a być może kilkanaście tygodni.