2019.04.12

Szkic walutowy 2019-04-12

PLN zakładnikiem słabego EUR. Decyzja S&P ws. ratingu.

Euro wciąż nie znajduje solidniejszego wsparcia, a sentyment dla waluty jest wciąż negatywny. Z tego względu także złoty ma problem z poważniejszym umocnieniem. Na indeksie do EUR, USD, CHF i GBP złoty po raz ostatni umacniał się 2 tygodnie z rzędu na początku października, czyli pół roku temu. Jeśli dziś nie dojdzie do poważniejszego osłabienia rodzimej waluty będzie to największa dwutygodniowa aprecjacja od 2. poł. września. Wtedy też po raz ostatni indeks złotego rósł przez 3 kolejne tygodnie. Być może będzie to zatem zapowiedź kontynuacji wzrostowej tendencji naszej waluty w dalszej części miesiąca. Dopóki jednak nie widać zmiany nastawienia graczy do euro (złoty jest nadal silnie z nim skorelowany), a ostatnie dane o pozycjach spekulantów pokazały wzrost krótkich pozycji spekulantów, nie zakładamy, że wykształci się trwalszy trend aprecjacji.

Dziś wieczorem Standard&Poor’s podejmie decyzję w sprawie ratingu zadłużenia Polski. Nie oczekujemy zmiany oceny. Nie obawiamy się również, że agencja istotnie pogorszy opisową ocenę perspektyw wypłacalności z racji niedawnych propozycji socjalnych rządu. S&P niedawno podniósł rating Polski i nie będzie raczej skłonny szybko zmieniać swojej opinii. Decyzja najpewniej późnym popołudniem lub wieczorem, dlatego ewentualną reakcję graczy zobaczymy w poniedziałek. Wcześniej, o 14.00 publikacja danych handlowych i o rachunku obrotów bieżących Polski. Rzadko jednak przy okazji odczytów z rodzimej gospodarki rynek mocniej angażuje się w handel. Jesteśmy przekonani, że i tym razem publikacja nie będzie miała wpływu na wycenę złotego.

Wczorajsze wyniki inflacji PPI z USA, wraz z wcześniejszą publikacją wskaźników CPI, potwierdzają zasadność wstrzymania podwyżek stóp procentowych. Prezydencka administracja coraz mocniej naciska natomiast Fed, by obniżył oprocentowanie. Na dziś wydaje się to być jednak mało realną perspektywą. Ponieważ jednak i w strefie euro szanse na podwyżkę stopy depozytowej zmalały, a EBC zapowiedział  zasilenie sektora bankowego dodatkową płynnością w ramach programu tanich pożyczek TLTRO, zmiana percepcji przyszłych zmian w polityce pieniężnej w USA z restrykcyjnej na neutralną z łagodnym nachyleniem nie stanie się czynnikiem szkodzącym dolarowi.