2019.03.22

Szkic walutowy 2019-03-22

Efekty działań Fed odczuwalne w długim terminie

Wygaszenie oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w USA wraz ze zmniejszeniem od maja skali redukcji sumy bilansowej (QT) i pełnym zatrzymaniu tego procesu od września to czynniki, które będą oddziaływać na zachowanie aktywów w dłuższej perspektywie. Decyzje Fed istotnie zmniejszają średnio- i długoterminowy potencjał aprecjacji dolara. Już wcześniej zresztą był on mocno ograniczony, choćby z powodu zakończenia 16-letniego cyklu spadek-wzrost. W krótkim terminie, najbliższych 3-4 miesięcy, dolar może jeszcze pokazać siłę, np. w efekcie ujawnienia się problemów związanych z dotychczasowymi podwyżkami stóp w USA i mocnym dolarem, w którymś z rynków wschodzących). Tego zasadniczo oczekujemy. Jednak w horyzoncie liczonym w kwartały czy lata zakładamy, że to inne waluty będą stopniowo zmniejszać dystans i niedowartościowanie.

Podobnie też zachowywać powinien się złoty – bardzo silnie skorelowany w ostatnim czasie z euro – a zyskujący, gdy na światowych rynkach dominuje apetyt na ryzyko, a dolar jest w niełasce. Takie wnioski i wytyczne strategii nasuwają się po analizie nastrojów rynkowych (powszechne wyczekiwanie bessy), kondycji światowej gospodarki (wychodzenie ze spowolnienia), postawy kluczowych banków centralnych (ponowne przestawienie się na stymulację monetarną), a także zachowania cen w schemacie rotacji aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego (koniec fazy gotówkowej, rynku pieniężnego). Uważamy, że bieżący rok powinien być okresem poszukania dogodnego momentu do zabezpieczenia przyszłych wpływów w walucie USA w długim terminie.

Ze sprawozdania z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wynika, że najbardziej prawdopodobna jest stabilizacja stóp proc. w kolejnych kwartałach. Rada uważa, że w kolejnych kwartałach nastąpi stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB, a inflacja pozostanie umiarkowana. Zdaniem członków Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne. W horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego. Rada oceniła zatem, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną i utrzymać stabilność sektora finansowego” – napisano w sprawozdaniu.

Dzisiejsza sesja pod dyktando wstępnych odczytów indeksów PMI z Europy. Po serii słabych wyników, w szczególności przemysłu, w ostatnich tygodniach zaczęły pojawiać się pierwsze zwiastuny poprawy sytuacji i ich potwierdzenia spodziewamy się zobaczyć w dzisiejszych danych. Oczekujemy pozytywnych zaskoczeń, co powinno pchnąć euro ponownie na mocniejszą stronę po odreagowaniu z ubiegłej sesji.