2023.03.15

Prognoza 2023-03-15

EURPLN: O 8.30 w środę euro kosztuje 4,7050. Przedział 4,64-4,70 traktowaliśmy jako obszar dobry do kupna wspólnej waluty. Sprzedaż wciąż realizujemy przez podstawienie środków pod zawarte wcześniej zabezpieczenia – zarówno te „stare” z jesieni, jak i te realizowane po lutowej zwyżce pod 4,80. W nieco dłuższym horyzoncie (marzec-kwiecień) podtrzymujemy założenia, że złoty ponownie straci na wartości, powielając ruch z 1 poł. lutego.

USDPLN:  O 8.30 w środę euro kosztuje 4,3801. Obecny poziom wynika z trwającego osłabienia waluty amerykańskiej spowodowanej zawirowaniami na rynku bankowym USA.
Ceny poniżej 4,40 wykorzystaliśmy do zakupów dolarów. Osłabienie PLN spodziewane jest pod koniec marca i na początku II kw.

EURUSD: Indeks dolara oscylował w środę wokół 103,5, najsłabszych poziomów od miesiąca, gdy inwestorzy ponownie ocenili perspektywy polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej w świetle niedawnych zawirowań w amerykańskim sektorze bankowym i ostatniego raportu o inflacji w USA.  Obecny poziom EURUSD wynosi 1,0738. W szerszej perspektywie przewidujemy aprecjację dolara względem euro w pierwszej połowie roku. Cały czas uważam, że dolar będzie ponownie jedną z najmocniejszych walut koszyka G10 na przestrzeni
2023 r.