2022.11.21

Prognoza 2022-11-21

USD koryguje słabość

Dolar od piątkowego popołudnia zaczął poważniej odrabiać straty, a złoty jest słabszy wobec zdyskontowania większości pozytywnych dla euro informacji związanych z lepszymi od oczekiwań (jak dotąd) danymi z niemieckiej gospodarki, wizji zakończenia wojny na Ukrainie, wysokimi temperaturami w Europie i zmniejszeniem roli pogarszających się terms of trade kontynentu względem USA, a także wizją zakończenia przez Fed podwyżek stóp proc. Większość tych elementów zaczyna jawić się jako pobożne życzenia, które jeszcze długo nie będą trwale się materializować. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spodziewamy się podtrzymania takich tendencji na rynku walutowym pod koniec listopada i na początku grudnia.

Ludowy Bank Chin (PBoC) utrzymał swoje kluczowe stopy oprocentowania kredytów na niezmienionym poziomie trzeci miesiąc z rzędu na listopadowym fixingu, w obliczu ciągłej presji na juana i spowolnienia aktywności gospodarczej z powodu rosnącej liczby przypadków COVID i ograniczeń lub blokad w wielu miastach. Jednoroczna stopa bazowa kredytu (LPR), stosowana w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, została utrzymana na poziomie 3,65 proc., podczas gdy pięcioletnia stopa odniesienia dla kredytów hipotecznych na poziomie 4,3 proc.

PLN: Zloty stracił od piątku, pozostając jednak na indeksie do 4 głównych walut w paśmie konsolidacji w rejonie 4-miesięcznych maksimów. Do końca miesiąca spodziewamy się łagodnego spadku notowań naszej waluty. Podtrzymujemy ocenę, że utrzymują się dogodne ceny do zakupów dolarów, w szczególności na bieżące potrzeby. Pod koniec roku możliwe jest ponowne wzmocnienie naszej waluty.

Kurs EURPLN pozostaje w rejonie poziomu 4,70. Przetestował lokalne minima z okolic 4,68, ale stabilizuje się 2-3 gr wyżej. Nasza strategia nie ulega zmianie. Uważamy, że linia dołków sierpnia (4,65) zostanie w tym miesiącu obroniona. Poniżej 4,70 realizujemy odkładane zakupy europejskiej waluty oraz dokonujemy zabezpieczeń na kolejne kilka tygodni. Pozostawiamy wzrostowy wektor na wykresie z zasięgiem do 4,76, przy czym to minimalny zasięg ruchu. Spodziewamy się odbicia kursu EURPLN w górę w kierunku cen z zakresu 4,75-4,78 w dalszej części miesiąca.

Kurs USDPLN oddalił się od cen z okolic 4,50. Okolice tego poziomu wykorzystywaliśmy do zwiększonych zakupów dolarów na kilka kolejnych tygodni (zakup ze środków bieżących lub krótkie forwardy). O 8.15 w poniedziałek notowania znajdują się przy 4,5830 (wzrost od wczoraj o 5 gr). W szerszym spojrzeniu rynek pozostaje w średnioterminowej strefie kupna. Uważamy, że złoty nie ma za sobą korzystnych fundamentów, a wydarzenia ostatnich kilku tygodni (od połowy października do połowy listopada) rozpatrujemy jako większą korektę w dominujących trendach, która nie przedłuży się na kolejne tygodnie. Pozostajemy w przekonaniu, że złoty będzie tracił na wartości w perspektywie najbliższych 2-3 tygodni. Pod koniec roku może ponownie łagodnie zyskać na wartości.

CHFPLN wraca do cen z połowy ub. tyg. Spodziewaliśmy się zatrzymania spadkowej tendencji w rejonie 4,75 i podążania kursu w kierunku 4,85/88 pod koniec listopada i na początku grudnia. Pierwsza część projekcji właśnie się zrealizowała, oczekujemy realizacji drugiej. Kupowaliśmy franki do zaspokojenia bieżących potrzeb importerów oraz zabezpieczeń na kolejne kilka tygodni już wcześniej w paśmie 4,70-4,75. Oczekujemy powrotu cen z zakresu 4,82-4,85 w dalszej części miesiąca.

Kurs GBPPLN powoli rośnie w kierunku cen po wybuchach Przewodowie. O 8.30 w poniedziałek rynek jest przy 5,4150. Rejon wokół ceny 5,35 traktowaliśmy jako obszar średnioterminowych zakupów brytyjskiej waluty (zabezpieczenia importerów). Ruch do 5,60 w perspektywie grudnia to wciąż nasze podstawowe założenie.

EURUSD: Kurs wrócił na koniec tygodnia poniżej ważnego technicznie poziomu 1,0350. To od razu wygenerowało silniejszy ruch spadkowy. Nad ranem notowania znajdowały się najniżej od 11 listopada (1,0255), a o 8.30 są przy 1,0270. Nasze ogólne nastawienie do dolara nie zmienia się. Pozostaje ono pozytywne, choć dostrzegamy sygnały, że to, co dzieje się od 4 listopada, może potencjalnie przerodzić się w coś dłuższego i większego, niekoniecznie korzystnego dla amerykańskiej waluty. Prognoza na najbliższe dni/tygodnie nie ulega zmianie. Spodziewamy się zwrotu kursu w kierunku 1,00 do końca miesiąca.