2021.07.09

Prognoza 2021-07-09

EURPLN: W kończącym się tygodniu złoty skutecznie wybił się z konsolidacji w obszarze 4,50- 4,52. Głównymi czynnikami determinującymi przecenę były czynniki zewnętrzne (pogorszenie sentymentu na rynkach). W Polsce RPP pozostawiła stopy procentowej bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami rynku. W projekcjach przyszłej inflacji oszacowano zakres 3,8- 4,4% w 2021 roku (projekcja marcowa zakładała zakres 2,7- 3,6%). NBP podkreślił przejściowy charakter przekraczania celu inflacyjnego. Dzisiaj popołudniu wystąpienie publiczne prezesa NBP.   Prognoza na dzisiejszą sesję 4,53- 4,56.

 

EURUSD: Bieżący tydzień nie przyniósł na tyle mocnych informacji aby udało się spaść poniżej 1,18. Krótkoterminowo może nastąpić korekta i uspokojenie nastrojów, dzisiaj rano indeksy na otwarcie europejskich rynków sugerują otwarcie giełd z indeksami na plusach względem wczorajszego zamknięcia.   Prognoza na dzisiejszą sesję 1,1850- 1,1780.