2021.04.29

Szkic walutowy 2020-04-29

Fed podtrzymuje status quo

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. W komunikacie napisano, że luźne nastawienie w polityce monetarnej będzie obowiązywać do czasu osiągnięcia celów. Bank dostrzega wzrost inflacji, jednak tłumaczy go czynnikami o charakterze przejściowym. Jedyna realna presja inflacyjna, w ocenie Fed, płynie z zacieśniającego się rynku pracy i to będzie element, na który przedstawiciele FOMC będą zwracali największą uwagę. Bank jest optymistyczny w kwestii perspektyw gospodarki, jednak zmiany w polityce pieniężnej (tapering) uzależnia od faktycznego przekroczenia przez inflację (bazowy wskaźnik PCE) docelowego poziomu 2 proc. Fed powtórzył dotychczasowe stwierdzenie, że „Komitet będzie dążył do osiągnięcia przez pewien czas inflacji umiarkowanie powyżej 2 proc., tak aby inflacja wynosiła średnio 2 proc. w tym czasie, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone na poziomie 2 proc.”. I dodał, iż „trwający kryzys zdrowia publicznego w dalszym ciągu obciąża gospodarkę i nadal stwarza zagrożenie dla perspektyw gospodarczych”.

Ogółem komunikat i wypowiedzi J. Powella na konferencji prasowej były dla rynków finansowych neutralne. Skup aktywów w ramach programu QE został utrzymany na poziomie 120 mld USD. Fed dostrzega postęp w gospodarce od czasu rozpoczęcia programu szczepień. Nie precyzuje, jakie warunki muszą być spełnione, by nastąpiła dalsza poprawa, a co za tym idzie zmiana nastawienia do polityki pieniężnej – najistotniejszy element z punktu widzenia rynków finansowych. Prezes J. Powell stwierdził jedynie, iż „gospodarka nie odrodzi się w pełni, dopóki ludzie znów nie poczują się komfortowo w gromadząc w tłumie, a na rynek pracy wrócą osoby wciąż obawiające się o zdrowie”.

W bezpośredniej reakcji na posiedzenie kurs dolara osłabił się wobec koszyka walut, a rentowności obligacji spadły.  Kurs EURUSD wzrósł do najwyższego poziomu od 26 lutego, zaś dochodowość 2-letnich papierów spadła poniżej 0,17 proc. 10-latki są obecnie tuż powyżej 1,61 proc. wobec 1,75 proc. w szczycie z końca marca.