Stałe zlecenia

Stałe zlecenia

Jak ustawić zlecenie stałe?

  1. Zaloguj się na swoje konto w DomWaluty.pl.
  2. Po zalogowaniu z paska narzędzi wybierz opcję Spłać kredyt.
  3. Wybierz opcję Dodaj nowy kredyt aby wskazać rachunek, na który ma zostać wysłana waluta, określić wysokość raty oraz dzień spłaty.
  4. Po dodaniu kredytu wybierz opcje Zlecenia stałe a następnie Dodaj zlecenie. W tym kroku poprosimy o określenie czasu trwania zlecenia a także jego rodzaj. Możesz wybrać opcję ze zwrotem resztówki, wówczas w każdym miesiącu zakupimy dokładnie taką kwotę jaka została zadeklarowana w kredycie. W przypadku odznaczenia opcji ze zwrotem resztówki, będziemy zakupować walutę za całość środków, które do nas wpłynął.
  5. Po zapisaniu zlecenia stałego wyświetlimy nasz numer rachunku, kwotę oraz tytuł. Wykorzystując te dane ustaw zlecenie stałe w swoim banku.

Po jakim kursie zostanie zakupiona waluta?

DomWaluty.pl realizuje zlecenia stałe niezwłocznie po zaksięgowaniu środków od Klienta. Waluta zakupowana jest po aktualnym kursie, który proponujemy Klientom.