Edycja danych

Edycja danych

W jaki sposób mogę edytować swoje dane Użytkownika?

Twoje dane znajdują się w zakładce Profil. Możesz w niej sprawdzać i zmieniać swoje dane. W celu edycji danych wybierz zakładkę Profil, a następnie wejdź na stronę Dane Osobowe, Rachunki Złotowe lub Rachunki Walutowe.

1. Dane osobowe:

EDYTUJ PROFIL – W tej części możesz zmienić, poprawić lub usunąć dane, które nam podałeś przy rejestracji. Po wpisaniu poprawnych danych wciśnij przycisk zapisz.

ZMIEŃ EMAIL –  W celu weryfikacji podaj hasło, którym się logujesz na stronie DomWaluty.pl, następnie podaj nam nowy adres email i powtórz go w polu poniżej. Po wpisaniu poprawnych danych wciśnij przycisk zapisz.

ZMIEŃ HASŁO – Wpisz stare hasło, następnie wybierz nowe hasło i powtórz je w kolejnym polu (nowe hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, a także co najmniej 1 cyfrę, 1 małą i 1 wielką literę). Po wpisaniu poprawnych danych wciśnij przycisk zapisz.

USUŃ KONTO – wybierz zakładkę usuń konto, jeśli chcesz usunąć swoje dane. Pamiętaj, że po tej operacji przywrócenie konta nie będzie możliwe.

2. Rachunki Złotowe:

DODAJ RACHUNEK – W tej części możesz dodać rachunek w walucie PLN. W tym celu wybierz nazwę rachunku, a następnie podaj numer rachunku i dane właściciela (jeśli są inne niż dane właściciela konta w DomWaluty.pl). Po wpisaniu poprawnych danych wciśnij przycisk zapisz.

EDYTUJ RACHUNEK – W tej części możesz zmienić dane rachunku/rachunków. Po zakończonej edycji wciśnij przycisk zapisz.

3. Rachunki Walutowe:

DODAJ RACHUNEK – W tej części możesz dodać rachunek w walucie obcej. W tym celu wybierz nazwę rachunku, a następnie podaj numer rachunku, wybierz jedną z kilkunastu walut i podaj dane właściciela (jeśli są inne niż dane właściciela konta w DomWaluty.pl). Po wpisaniu poprawnych danych wciśnij przycisk zapisz.

EDYTUJ RACHUNEK – W tej części możesz zmienić dane rachunku/rachunków. Po zakończonej edycji wciśnij przycisk zapisz.