2020.08.12

Szkic walutowy 2020-08-12

Silna wyprzedaż obligacji i metali szlachetnych

Charakterystyczną cechą rynków finansowych w ostatnich daniach jest mocny spadek cen obligacji skarbowych i metali. Do amerykańskich papierów, których znaczna przecena dotyka już od ok. tygodnia, dołączyły wczoraj obligacje większości krajów europejskich, a dziś rozwiniętych państw Azji. Rentowności gwałtownie rosną i w przypadku USA są na najwyższym poziomie od miesiąca. Wzrosty w USA są silniejsze niż w Niemczech czy Francji, co jest impulsem do zwiększenia atrakcyjności dolara względem euro i walut rynków wschodzących. Dochodzi do odwrócenia, obserwowanej od połowy lipca, a niekorzystnej dla waluty USA, konwergencji rynkowych stóp procentowych.

Wczorajsze zachowanie rynków przeczy tezie o reflacyjnym (odrodzenie inflacji) charakterze ruchów z ostatnich kilkunastu tygodni. Okazuje się bowiem, że gdy na rynki długu i stóp procentowych takie obawy o przyspieszenie inflacji zaczęły rzeczywiście dyskontować, indeksy giełdowe spadły, a metale szlachetne doznały silnej przeceny. Potwierdza się natomiast pogląd, że to (nadmierna) płynność dostarczona przez banki centralne i rządy do walki z pandemią Covid-19 steruje cenami i kreuje „hossę na wszystkim”. Wraz ze spodziewanym (wspominaliśmy o tym), przejściowym zmniejszeniem płynności w związku z dużymi emisjami obligacji planowanymi przez Departament Skarbu oraz stopniowym redukowaniem bilansu przez Fed (trwa już kilka tygodni), dochodzi do pozbywania się tych aktywów, które rokują względnie najgorzej i dają spodziewaną, najniższą stopę zwrotu albo które są najmocniej wykupione. Dać to powinno również dalsze, korekcyjne wzmocnienie dolara.